Przedstawianie się - Savoir Vivre

       Z reguły zawieranie znajomości odbywa się za pośrednictwem osoby  trzeciej. W dzisiejszych czasach istnieją jednak sytuacje, np. wielkie przyjęcia, podczas których gospodarze nie są w stanie przedstawić sobie wszystkich gości. Wtedy też możemy przedstawić się sami. Według dawnej etykiety jedynie mężczyzna mógł się sam przedstawić i to bez wymieniania tytułu czy stanowiska. Obecnie jednak ta reguła nie obowiązuje. Zarówno kobiety jak i mężczyźni mogą przedstawić się sami, jednak w sytuacjach nie zawodowych wymienianie przy tej okazji tytułu uważane jest za nietaktowne i nieco snobistyczne.

Jak należy się przedstawiać?

Na przyjęciu możemy więc podejść do osoby, którą pragniemy poznać i powiedzieć: „Pozwoli pani, że się przedstawię..." lub „Czy mogę się przedstawić?" Wymieniamy następnie imiona i nazwiska lub tylko nazwiska i podajemy sobie ręce. Podczas przedstawiania się można wymienić jedynie nazwisko bez żadnego wprowadzenia, np. „Kowalski".

W wypadku, gdy przedstawia się małżeństwo, prezentacji dokonuje tylko jedno z małżonków. Najpierw przedstawia siebie, po czym dodaje „To jest mój mąż/żona". Jeżeli dana para nie jest małżeństwem, jest wyłącznie ich wyborem, czy chcą powiadomić nowo poznaną osobę o swoim związku, czy też nie. Można więc przedstawić osobę, z którą pozostaje się w związku jako np. "Pani Anita Król, moja partnerka życiowa" lub po prostu jako „Pani Anita Król".

Kiedy możemy się sami przedstawić?

Obecnie możemy się przedstawiać sami w bardzo wielu sytuacjach, niezależnie od płci, np. kiedy widzimy, że gospodarze są zbyt zajęci lub kiedy jest to po prostu niemożliwe, aby wszyscy goście zostali sobie przedstawieni.

Także w sytuacji, kiedy nawiązaliśmy przypadkową rozmowę z nieznaną osobą i stwierdziliśmy, że chcielibyśmy tę znajomość utrzymać, na zakończenie rozmowy przedstawiamy się z nazwiska lub z imienia i nazwiska. W sytuacjach zawodowych możemy także wymienić stanowisko i miejsce pracy oraz wręczyć swoją wizytówkę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz